W związku z pracami nad petycją do Ministerstwa Infrastruktury zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji i zgłaszania uwag w obszarze szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy.

Naszym zdaniem aktualny program szkolenia oraz warunki i tryb prowadzenia egzaminów nie uwzględnia rozwoju nowoczesnych technologii i postępu technicznego.

Proponowany przez nas zakres zmian:

  1. Rezygnacja z obowiązku szkolenia i egzaminowania pojazdami bez systemu ABS.
  2. Rezygnacja z obowiązku szkolenia trolejami lub innym pojazdem wyposażonym w urządzenie zmieniające przyczepność kół do podłoża.
  3. Rezygnacja z obowiązku szkolenia cysterną wypełnioną do połowy płynem (kat. C+E).
  4. Ustalenie właściwej chronologii i tematyki zajęć w programie szkolenia.
  5. Wprowadzenie do programu szkolenia obowiązku przeprowadzenia określonej części zajęć pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
  6. Doprecyzowanie warunków prowadzenia egzaminu.

Aktualny akt prawny regulujący powyższe zagadnienia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000163/O/D20190163.pdf

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@ositj.pl

facebook:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz