Zapraszamy na szkolenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 7 kwietnia 2024r. o godzinie 13:00 w budynku głównym Toru Modlin, ul. gen. Wiktora Thommee 1 B, 05- 102 Nowy Dwór Mazowiecki   Agenda szkolenia: 13.00 – 13.15 Powitanie uczestników. 13.15 – 14.00 Czasoprzestrzenna analiza wypadków z udziałem pieszych i pojazdów…

Proponowana zmiana obowiązującego świadectwa Instruktora Techniki Jazdy

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Projekt zakłada zmianę obowiązującego wzoru świadectwa instruktora techniki jazdy. Dotychczasowe świadectwa zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane i nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Świadectwa wg dotychczasowego wzoru będą wydawane do dnia 12 lipca 2024…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków i Szkolenie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy oraz na szkolenie zorganizowane przez OSITJ. Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, na które zaprasza w dniu 07 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 10.00 (I termin), w przypadku…

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy w sprawie otrzymanej odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury.

Z satysfakcję i zadowoleniem przyjmujemy fakt podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury zasygnalizowanego przez nas tematu organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, przeanalizowania zagadnienia i udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. Pomimo zwrócenia nam uwagi na szereg kwestii utrudniających natychmiastowe wprowadzenie postulowanych zmian, zostawiono otwartą drogę do korekt w roku przyszłym. Bez wchodzenia w szczegółową polemikę…

Nasze stanowisko w sprawie kursów redukujących dla kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego

Jest już nowy projekt kursów redukujących punkty karne Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego W załączniku nr 9 znajduje się program szkolenia kursu, który będzie redukował punkty karne Nowością jest moduł zawierający ćwiczenia praktyczne, które mają polegać na…

Zmiana sposobu szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy

W związku z pracami nad petycją do Ministerstwa Infrastruktury zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji i zgłaszania uwag w obszarze szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy. Naszym zdaniem aktualny program szkolenia oraz warunki i tryb prowadzenia egzaminów nie uwzględnia rozwoju nowoczesnych technologii i postępu technicznego. Proponowany przez nas zakres zmian: Rezygnacja z obowiązku szkolenia…