Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy oraz na szkolenie zorganizowane przez OSITJ.

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, na które zaprasza w dniu 07 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 10.00 (I termin), w przypadku stwierdzenia braku kworum wyznacza się II termin na dzień 07 kwietnia 2024 r. o godz. 10.30.

Miejsce:. ul. gen. Wiktora Thommee 1 B, 05- 102 Nowy Dwór Mazowiecki (Tor Modlin).

Planowany przebieg obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności (finansowe i merytoryczne).
  5. Przedstawienie planów na przyszłość.
  6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Lunch.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na szkolenie organizowane przez Zarząd OSITJ.

Początek szkolenia: godz. 13.00.

Agenda szkolenia:

13.00 – 13.15 Powitanie uczestników.

13.15 – 14.00 Czasoprzestrzenna analiza wypadków z udziałem pieszych i pojazdów – mgr inż. Krzysztof Łuczyński – instruktor techniki jazdy, absolwent Politechniki Krakowskiej – Instytutu Ekspertyz Sadowych, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

14.00 – 14.45 Defensive Driving – standardy według Drivetech – Tomasz Pacek – instruktor techniki jazdy, jedyny w Polsce Master Trener firmy Drivetech.

14.45 – 15.15 Przerwa kawowa.

15.15 – 16.00 Metodyka współczesnych szkoleń bezpiecznej jazdy – Maciej Rajca – instruktor techniki jazdy, szef instruktorów Driveland.

16.00 – 16.45 Aspekty prawne zawodu instruktora techniki jazdy – Adam Goss – instruktor techniki jazdy,
z-ca dyrektora ds. szkoleń Tor Modlin.

16.45 – 17.15 Podsumowanie i dyskusja.

17.15 Zakończenie.

Cena szkolenia: 470 zł.

Członkowie OSITJ z opłaconą składką za rok 2024 r. bezpłatnie

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@ositj.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz