Z satysfakcję i zadowoleniem przyjmujemy fakt podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury zasygnalizowanego przez nas tematu organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, przeanalizowania zagadnienia i udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. Pomimo zwrócenia nam uwagi na szereg kwestii utrudniających natychmiastowe wprowadzenie postulowanych zmian, zostawiono otwartą drogę do korekt w roku przyszłym.

Bez wchodzenia w szczegółową polemikę uważamy, że przedstawione prawne, organizacyjne i finansowe problemy są do przezwyciężenia. Generalnie rzecz ujmując organy państwowe powinny ułatwiać obywatelowi życie, pomagać przy załatwianiu wszelkich spraw wymagających kontaktu z poszczególnymi urzędami i nie kierować się przy tym względami czysto komercyjnymi.

Regulamin Komisji Egzaminacyjnej nie jest dokumentem wymagającym skomplikowanej procedury legislacyjnej i wprowadzenie w nim zmiany polegającej na możliwości przeprowadzenia egzaminu teoretycznego poza terenem ODTJ wydaje się stosunkowo proste.

Z problemami logistyki w urzędzie radzą sobie świetnie Urzędy Wojewódzkie przeprowadzając sprawnie egzaminy teoretyczne dla dużych grup kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Wierzymy więc, że i Ministerstwo Infrastruktury jest w stanie z powodzeniem wypracować odpowiednie procedury. Nic też nie stoi na przeszkodzie w rozeznaniu możliwości wykorzystania innej, położonej poza Ministerstwem odpowiedniej sali, koszty wcale nie muszą być nadmierne. Postaramy się sami zorientować w tym temacie.

Z naszych informacji wynika, że w składzie KEITJ są egzaminatorzy z terenu/okolic Warszawy, których można wyznaczyć do tego zadania, wtedy koszty wspomnianego dojazdu i noclegu będą pomijalne. W razie potrzeby nie powinno być również większych kłopotów z uzupełnieniem składu komisji o kompetentne w tym zakresie, zamieszkałe miejscowo osoby.

Na kwestie finansowania działalności KEITJ nie mamy wpływu, uważamy natomiast, że nie może być to przeszkodą w umożliwieniu obywatelom jak najmniej dolegliwego sposobu załatwiania ich spraw związanych z realizacją przepisów regulowanych przez państwo. Podkreślamy fakt, że egzaminy nie są darmowe, obowiązujący system egzaminowania zmusza część kandydatów na instruktorów techniki jazdy do opłacania dwóch egzaminów na raz, a kwoty wpłacone za egzamin praktyczny przepadają w przypadku negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Są to, jak rozumiemy, dodatkowe środki nie ujęte w żadnych budżetach.

Będziemy monitorować sprawę i wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku postulowane przez nas zmiany zostaną wprowadzone.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz