Jeden komentarz

  1. Zwracałem się kiedyś do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem o kwestię braku możliwości zwrotu pieniędzy za egzamin praktyczny, do którego nie doszło z powodu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Otrzymałem następującą odpowiedź od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej:

    ,,Odnośnie do kwestii pobierania opłaty egzaminacyjnej w przypadku negatywnego wyniku części teoretycznej egzaminu zwracam uwagę, że zgłoszenie kandydata do udziału w egzaminie teoretycznym i praktycznym, generuje szereg czynności, a co za tym idzie kosztów, ze strony Komisji egzaminacyjnej i ośrodka doskonalenia techniki jazdy – dokonanie odpowiedniego podziału na grupy egzaminacyjne i zaplanowanie czasowe egzaminu, przygotowanie sal, pojazdów, infrastruktury ośrodka. Dlatego, jeżeli kandydat (w pełni świadomie i dobrowolnie) deklaruje również chęć udziału w egzaminie praktycznym, to jest to uwzględnianie w przygotowaniu sesji egzaminacyjnej i w takim zakresie jest dla niego wyznaczany termin egzaminu. Biorąc pod uwagę koszty z tym związane w przypadku kandydatów zgłoszonych na cały zakres egzaminu, którzy nie zdali części teoretycznej i z tego powodu nie przystąpili do zaplanowanej części praktycznej, kwota wpłacona za część praktyczną egzaminu nie podlega zwrotowi, gdyż w takim przypadku nieprzystąpienie do części praktycznej nastąpiło z winy kandydata. Jest to analogiczna sytuacja jak w przypadku nie stawienia się kandydata na egzaminie w wyznaczonym terminie – w takiej sytuacji również opłata nie podlega zwrotowi mimo braku przeprowadzenia egzaminu. Należy przy tym zauważyć, że kandydat na instruktora techniki jazdy nie ma obowiązku przystępować do obu części egzaminu podczas jednej sesji egzaminacyjnej – możliwe jest skierowanie wniosku o udział jedynie w części teoretycznej egzaminu, a następnie, po jej zdaniu, do części praktycznej podczas następnej sesji egzaminacyjnej”.

    Mimo miejsc zarezerwowanych na egzaminy praktyczne, które się zwalniają jak ktoś nie zda teorii, to i tak w oczekiwaniu na egzamin praktyczny upływają długie godziny. Powinno się przepisami prawa zwiększyć skład komisji. Zamiast dwóch par egzaminatorów, wskazane byłoby dopuszczenie 3 albo nawet 4 par, czyli zwiększenie liczby członków komisji do 6-8 osób (nie licząc przewodniczącego i sekretarza, którzy nie zajmują się przeprowadzaniem egzaminów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz