Otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Projekt zakłada zmianę obowiązującego wzoru świadectwa instruktora techniki jazdy. Dotychczasowe świadectwa zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane i nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Świadectwa wg dotychczasowego wzoru będą wydawane do dnia 12 lipca 2024 r. Zachęcamy do przesyłania uwag, przygotowujemy nasze stanowisko w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz